Fredrik Palmstierna förvärvar option i Latour

Fredrik Palmstierna har förvärvat en option att förvärva 200 000
aktier av serie B i Latour. Optionen har ställts ut av Förvaltnings
AB Wasatornet.

Göteborg 2008-05-14

Upplysningar kan lämnas av verkställande direktör Jan Svensson eller
ekonomi- och finansdirektör Anders Mörck, tel. 031-89 17 90.

Denna information är sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för
offentliggörande den 14 maj 2008 kl. 08:30.