Latour förvärvar aktier i HMS Networks AB

Investment AB Latour har den 30 maj 2008 förvärvat ytterligare aktier
i HMS Networks AB. Efter detta förvärv uppgår innehavet till
1 115 505 aktier motsvarande 10,55 % av kapital och röster.

Göteborg den 2 juni 2008

INVESTMENT AB LATOUR

Jan Svensson
Verkställande Direktör

Upplysningar kan lämnas av verkställande direktör Jan Svensson eller
ekonomi- och finansdirektör Anders Mörck, tel. 031-89 17 90.

Denna information är sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra
enligt lagen 1991:980 om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 2 juni 2008 kl.
09.45.