Latour säljer verksamheten i Mekana AB i Malmö

Investment AB Latour har via affärsområde Maskinhandel genom en
inkråmsaffär sålt rörelsen i Mekana AB till Bromi Maskin AB.

Den överlåtna verksamheten omsätter ca 70 MSEK på årsbasis och har 15
anställda, vilka samtliga erbjuds anställning hos den nye ägaren.
Övertagandet kommer att ske per 1 september 2008.

Göteborg 2008-08-22

INVESTMENT AB LATOUR

Jan Svensson
Verkställande direktör

Upplysningar kan lämnas av Sonny Schön, VD AB Sigfrid Stenberg, tel.
0380-771 64, eller
Mikael Helmerson, Affärsutveckling, Investment AB Latour, tel.
070-753 27 76.

Denna information är sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för
offentliggörande den 22 augusti 2008 kl. 12.00.