Latour köper chucktillverkare

Investment AB Latour köper via AB Sigfrid Stenberg, moderbolag i
affärsområde Maskinhandel, samtliga aktier i Skandinaviska
Chuckfabriken Holding AB. Skandinaviska Chuckfabriken omsätter 53
MSEK med god lönsamhet och är Skandinaviens enda tillverkare av
chuckar. Produkterna, som utgörs av chuckar, backskivor, spännbackar
och specialbackar, säljs huvudsakligen på den svenska marknaden.
Företagets kunder är maskintillverkare, maskinåterförsäljare och
slutanvändare av metallbearbetningsmaskiner. AB Sigfrid Stenberg
stärker genom förvärvet av Skandinaviska Chuckfabriken sin ställning
som partner och helhetsleverantör till industrin. Tillträde sker den
12 september 2008.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag med en
börsportfölj med ett marknadsvärde på
8 miljarder kronor och en helägd industri- och handelsrörelse med en
sammanlagd omsättning på drygt
7 miljarder kronor. Dotterföretagen är organiserade i sex
affärsområden, Automotive, Handverktyg, Hydraulik, Luftbehandling,
Maskinhandel och Verkstadsteknik.

AB Sigfrid Stenberg är verksamt inom områdena maskiner, verktyg,
förnödenheter och underhållstjänster, och har en omsättning på 1 100
MSEK, främst i Sverige, Finland och Danmark.

Göteborg den 29 augusti 2008

INVESTMENT AB LATOUR

Jan Svensson
Verkställande direktör

Upplysningar kan lämnas av Sonny Schön, VD AB Sigfrid Stenberg, tel.
0380-771 64, eller
Mikael Helmerson, Affärsutveckling, Investment AB Latour, tel.
070-753 27 76.

Denna information är sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för
offentliggörande den 29 augusti 2008 kl. 12.45.