Latour förvärvar återförsäljare i Benelux

Investment AB Latour har inom affärsområde Verkstadsteknik, förvärvat
samtliga aktier i Nord-Lock Benelux B.V. Bolaget, som har sitt säte i
Groningen i Holland, är en fristående återförsäljare av Nord-Locks
låsbrickor i Holland, Belgien och Luxemburg. Bolaget omsätter drygt
16 MSEK och övertagandet, som sker omgående, kommer att bidra till
Verkstadstekniks resultat direkt.

Förvärvet är ett led i att förstärka bearbetningen av globala kunder
genom egna försäljningskanaler på industriella nyckelmarknader.

Nord-Lock tillverkar och säljer en unik låsbricka anpassad för de
flesta typer av skruvförband. Tillverkning sker i Mattmar, några mil
väster om Östersund. Försäljningen sker genom egna bolag i
Skandinavien, Frankrike, Storbritannien, Finland, USA, Tjeckien,
Polen samt genom ett världsomspännande nätverk av återförsäljare.
Cirka 90 procent av tillverkningen går på export.

Verkstadsteknik är ett av sex helägda affärsområden inom Latour med
verksamhet inom låsbrickor, automatisering, verktygsförsäljning samt
packningar och tätningar och har en total omsättning på drygt 600
MSEK.

Göteborg den 30 september 2008

INVESTMENT AB LATOUR

Jan Svensson
Verkställande direktör

Upplysningar kan lämnas av Jan Svensson, tel. 0705-77 16 40 eller
Henrik Johansson, affärsområdeschef Verkstadsteknik,
tel. 0705-17 66 01.