Latour förvärvar återförsäljare i Japan

Investment AB Latour har via Specma AB, moderbolag i affärsområde
Verkstadsteknik, förvärvat samtliga aktier i Nord-Lock Japan Co.,
Ltd. Bolaget, som har sitt säte i Osaka, är en fristående
återförsäljare av Nord-Locks låsbrickor i Japan och omsätter drygt 19
MSEK. Övertagandet, som sker omgående, kommer att bidra till
Verkstadstekniks resultat från start.

Förvärvet är ett led i att förstärka bearbetningen av globala kunder
genom egna försäljningskanaler på industriella nyckelmarknader samt
att etablera en starkare närvaro i Asien.

Nord-Lock tillverkar och säljer en unik låsbricka anpassad för de
flesta typer av skruvförband. Tillverkning sker i Mattmar, några mil
väster om Östersund. Försäljningen sker genom egna bolag i
Skandinavien, Benelux, Frankrike, Storbritannien, Finland, USA,
Tjeckien, Polen samt genom ett världsomspännande nätverk av
återförsäljare. Cirka 90 procent av tillverkningen går på export.

Verkstadsteknik är ett av sex helägda affärsområden inom Latour med
verksamhet inom låsbrickor, automatisering, verktygsförsäljning samt
packningar och tätningar och med en total omsättning på drygt 600
MSEK.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag med en
börsportfölj med ett marknadsvärde på 8 miljarder kronor och en
helägd industri- och handelsrörelse med en sammanlagd omsättning på
drygt 7 miljarder kronor.

Göteborg den 21 oktober 2008

INVESTMENT AB LATOUR

Jan Svensson
Verkställande direktör

Upplysningar kan lämnas av Jan Svensson, VD Investment AB Latour,
tel. 0705-77 16 40, eller Henrik Johansson, affärsområdeschef
Verkstadsteknik, tel. 0705-17 66 01.

Denna information skickades av Hugin.