Latour förvärvar återförsäljare i Tyskland

Investment AB Latour har via Specma AB, moderbolag i affärsområde
Verkstadsteknik, förvärvat 90 procent av aktierna i Nord-Lock
Schraubensicherungsvertriebs-GmbH med en option om att förvärva
övriga aktier senast utgången av år 2011. Bolaget, som har sitt säte
i Westhausen i södra Tyskland, är en fristående återförsäljare av
Nord-Locks låsbrickor på den tyska och österrikiska marknaden och
omsätter drygt 110 MSEK. Övertagandet, som sker från och med första
januari nästa år, kommer att bidra till Verkstadstekniks resultat
från start.

Förvärvet är ett led i att förstärka bearbetningen av globala kunder
genom egna försäljningskanaler på industriella nyckelmarknader.

Nord-Lock tillverkar och säljer en unik låsbricka anpassad för de
flesta typer av skruvförband. Tillverkning sker i Mattmar, några mil
väster om Östersund. Försäljningen sker genom egna bolag i
Skandinavien, Benelux, Frankrike, Storbritannien, Finland, USA,
Tjeckien, Polen, Japan samt genom ett världsomspännande nätverk av
återförsäljare. Cirka 90 procent av tillverkningen går på export.

Verkstadsteknik är ett av sex helägda affärsområden inom Latour med
verksamhet inom låsbrickor, automatisering, verktygsförsäljning samt
packningar och tätningar och med en total omsättning på drygt 600
MSEK.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag med en
börsportfölj med ett marknadsvärde på cirka 7 miljarder kronor och en
helägd industri- och handelsrörelse med en sammanlagd omsättning på
drygt 7 miljarder kronor.

Göteborg den 3 december 2008

INVESTMENT AB LATOUR

Jan Svensson
Verkställande direktör

Upplysningar kan lämnas av Jan Svensson, VD Investment AB Latour,
tel. 0705-77 16 40, eller Henrik Johansson, affärsområdeschef
Verkstadsteknik, tel. 0705-17 66 01.

Denna information skickades av Hugin.