Latour förvärvar Snickers Workwear UK

Investment AB Latour förvärvar, via affärsområde Handverktyg,
Snickers franchisetagare i Storbritannien.

Förvärvet är ett naturligt steg i tillväxtstrategin för affärsområde
Handverktyg, där varumärkena Hultafors Tools, Wibe Ladders och
Snickers Workwear ingår. Syftet är att samordna försäljningen av
varumärkena i Storbritannien.

Snickers Workwear är ett av Europas ledande varumärken inom
yrkeskläder för hantverkare och finns representerat i 23 länder.
Efter förvärvet har Snickers Workwear en årlig omsättning om cirka
650 miljoner kronor.

Hultafors är mest känt som världsledande tillverkare av tumstockar
och som marknadsledande i Norden på handverktyg inom mät & märk och
hugg & slag. Affärsområde Handverktyg har efter förvärvet en årlig
omsättning på drygt 1,2 miljarder SEK.

Göteborg den 22 december 2008

INVESTMENT AB LATOUR

Jan Svensson
Verkställande direktör

Upplysningar kan lämnas av Jan Svensson, VD Investment AB Latour,
tel. 0705-77 16 40, eller
Bo Jägnefält, VD Hultafors AB, tel. 0703-25 03 38.

Denna information skickades av Hugin.