Latour köper CNC Industriservice i Danmark

Investment AB Latours dotterbolag AB Sigfrid Stenberg köper via JMC
Teknik A/S två tredjedelar av aktierna i CNC Industriservice A/S i
Vejle i Danmark, med option att förvärva upp till 100 procent av
aktierna. CNC omsätter 28 MDKK och är en av de större leverantörerna
av industriellt underhåll och service i Danmark. AB Sigfrid Stenberg
och JMC Teknik stärker genom förvärvet sin ställning som partner och
helhetsleverantör till industrin i Danmark. Tillträde sker omgående.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag med en
börsportfölj med ett marknadsvärde på
8 miljarder kronor och en helägd industri- och handelsrörelse som
under 2008 omsatte 7 miljarder kronor. Dotterföretagen är
organiserade i sex affärsområden, Automotive, Handverktyg, Hydraulik,
Luftbehandling, Maskinhandel och Verkstadsteknik.

AB Sigfrid Stenberg är verksamt inom områdena maskiner, verktyg,
förnödenheter och underhållstjänster, och omsatte 1100 MSEK under
2008 främst i Sverige, Finland och Danmark.

Göteborg den 14 maj 2009

INVESTMENT AB LATOUR

Jan Svensson
Verkställande direktör

Upplysningar kan lämnas av Urban Bülow, VD AB Sigfrid Stenberg, tel.
0380-771 64, eller
Mikael Helmerson, Affärsutveckling, Investment AB Latour, tel.
070-753 27 76.

Denna information skickades av Hugin.