Latour säljer Autotube Hordagruppen AB

Investment AB Latour har via Autotube AB, moderbolag i affärsområde
Automotive, sålt Autotube Hordagruppen AB till Lars Lejon. Lars Lejon
är för närvarande VD i Horda Stans AB

Autotube Hordagruppen AB omsätter 80 MSEK och har cirka 80 anställda.
Bolaget har under en längre tid varit förlustbringande. Bedömningen
är att bolaget ges förutsättning att utvecklas bättre som fristående
företag under en entreprenöriell ledning.

Försäljningens inverkan på Latourkoncernen under 2009 är en
bokföringsmässig förlust på 22 MSEK. Försäljningen får dock ingen
negativ påverkan på koncernens likviditet.

Göteborg 2009-12-07

INVESTMENT AB LATOUR

Jan Svensson
Verkställande direktör

Upplysningar kan lämnas av Jan Svensson, VD, Investment AB Latour,
tel. 0705-77 16 40 eller
Sven-Olov Libäck, VD, Autotube AB, tel. 0340-628600.

Denna information skickades av Hugin.