Latour förvärvar tillverkare av verktyg till el- och elektronikindustrin

Investment AB Latour har via Specma AB, som är moderbolag i
affärsområdet Verkstadsteknik, genom en nyemission förvärvat 49 % av
aktierna i Pressmaster Holding AB som äger Pressmaster AB. Specma AB
har dessutom förvärvat en option att under en treårsperiod köpa
resterande 51 % av aktierna som idag ägs av Albin Invest och ledande
befattningshavare i bolaget.

Pressmaster med säte i Älvdalen utvecklar, tillverkar och säljer
professionella handverktyg för den internationella el- och
elektronikmarknaden. Kunderna består i huvudsak av ledande
tillverkare av el- och elektronikkontakter, handverktygstillverkare
och större industriella distributörer. Huvudmarknader utanför Norden
är Tyskland, England, Frankrike, Italien, USA och Japan.
Bearbetningen sker genom egna dotterbolag i USA och Tyskland samt
genom utvalda agenter och representanter.

Bolaget omsatte under 2008 ca 100 Mkr med ett rörelseresultat på
drygt 8 Mkr.

Verkstadsteknik är ett av sex helägda affärsområden inom Latour med
verksamhet inom låsbrickor, automatisering, verktygsförsäljning samt
packningar och tätningar och en total omsättning på drygt 500 MSEK.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag med en
börsportfölj med ett marknadsvärde på ca 9 miljarder kronor och en
helägd industri- och handelsrörelse med en sammanlagd omsättning på
knappt ca 6 miljarder kronor.

Göteborg den 7 december 2009

INVESTMENT AB LATOUR
Jan Svensson
Verkställande Direktör

Upplysningar kan lämnas av Jan Svensson, VD Investment AB Latour,
tel. 0705-77 16 40 eller
Henrik Johansson, Affärsområdeschef Verkstadsteknik, tel. 0705-17 66
01.

Denna information skickades av Hugin.