Latour säljer sitt innehav i OEM

Investment AB Latour har idag avyttrat hela sitt innehav i
teknikhandelskoncernen OEM International. Latours innehav i OEM
uppgick före transaktionen till 8,4 procent av kapitalet och 11,6
procent av röstetalet i OEM.

Göteborg 2009-12-07

INVESTMENT AB LATOUR

Jan Svensson
Verkställande direktör

Upplysningar kan lämnas av Jan Svensson, VD, Investment AB Latour,
tel. 0705-77 16 40.

Denna information skickades av Hugin.