Förändring av det totala antalet röster i Investment AB Latour

Efter genomförda konverteringar av aktier från serie A till serie B i enlighet
med bolagets bolagsordning, bekräftar Latour följande: Per den 30 december 2009
uppgår bolagets aktiekapital oförändrat till  109 550 000 kronor. Det totala
antalet aktier av serie A uppgår till 16 696 930 aktier och
aktier av serie B 114 763 070. Antalet röster uppgår till 281 732 370.

Göteborg den 30 december 2009

INVESTMENT AB LATOUR

Jan Svensson
Verkställande direktör

Upplysningar kan lämnas av Jan Svensson, VD, tel. 0705-77 16 40, eller
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11.

Denna information är sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 30 december 2009 kl. 08.30.

[HUG#1368409]