Latour förvärvar Samwon Tech (Europe) Limited

Investment AB Latour har via Specma Hydraulic AB, som är moderbolag i affärsområdet Hydraulik, förvärvat Samwon Tech (Europe) Limited.

Samwon Tech (Europe) Limited, med säte i Newton Aycliffe i nordöstra England, levererar ledningskomponenter till hydraulikapplikationer och är återförsäljare av SAMWON Tech Co Ltd, Koreas produkter på den europeiska marknaden. Man betjänar främst internationella OEM-kunder och huvudmarknaden är Storbritannien som 2008 stod för ca 70 % av omsättningen. Bolaget omsätter för närvarande cirka 1,7 miljoner GBP årligen.

Hydraulik är ett av sex helägda affärsområden inom Latour. Bolagen inom affärsområdet utvecklar, tillverkar och marknadsför applikationsanpassade hydrauliksystem, ledningskomponenter och hydraulikkomponenter till kunder på den nordiska marknaden och deras dotterbolag utanför Norden. Hydraulik har en total omsättning på drygt 800 miljoner kronor.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag med en börsportfölj med ett marknadsvärde på ca 9 miljarder kronor och en helägd industri- och handelsrörelse med en sammanlagd omsättning på knappt ca 6 miljarder kronor.

Göteborg den 5 januari 2010

INVESTMENT AB LATOUR

Jan Svensson
VD och koncernchef

Upplysningar kan lämnas av Jan Svensson, VD Investment AB Latour, tel. 0705-77 16 40
eller Ola Sjölin, Affärsområdeschef Hydraulik, tel. 0706-67 24 68.