Latour säljer Specma Automation

Investment AB Latour har via Specma AB, moderbolag i affärsområde
Verkstadsteknik, sålt Specma Automation med verksamhet i Laxå till Artech
Automation AB som ingår i den norska Artechkoncernen. Övertagandet kommer att
ske per omgående.

Specma Automation omsätter ca 40 MSEK och har 25 anställda och bedriver sin
verksamhet i Laxå.

Investment AB Latour kommer fortsatt att bedriva automationsverksamhet genom
dotterbolaget AVT Industriteknik AB med säte i Alingsås.

Göteborg den 15 januari 2010

INVESTMENT AB LATOUR

Jan Svensson
VD och koncernchef

Upplysningar kan lämnas av Jan Svensson, VD, Investment AB Latour, tel.
0705-77 16 40 eller Henrik Johansson, Affärsområdeschef Verkstadsteknik, tel.
0705-17 66 01.

[HUG#1374002]