Latour förvärvar Komponenthuset A/S

Investment AB Latour har via Specma Hydraulic AB, som är moderbolag i
affärsområdet Specma Group, förvärvat 70 procent av aktierna i Komponenthuset
A/S i Grenå i Danmark, med option att förvärva upp till 100 procent av aktierna.
Komponenthuset omsätter 5 MDKK och har sedan 2007 haft ett samarbete med Specma
Hydraulic som återförsäljare av lednings- och hydraulikkomponenter i Danmark.

Specma Group är ett av fyra helägda affärsområden inom Latour. Specma Group är
en sammanslagning av de tidigare affärsområdena Hydraulic och Automotive.
Bolagen inom affärsområdet utvecklar, tillverkar och marknadsför
applikationsanpassade hydrauliksystem, ledningskomponenter och
hydraulikkomponenter till kunder på den nordiska marknaden och deras dotterbolag
utanför Norden. Hydraulik har en total omsättning på ca 1 100 miljoner kronor.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag med en börsportfölj med ett
marknadsvärde på ca 9 miljarder kronor och en helägd industri- och
handelsrörelse med en sammanlagd omsättning på ca 6 miljarder kronor.

Göteborg den 2 mars 2010

INVESTMENT AB LATOUR

Jan Svensson
VD och koncernchef

Upplysningar kan lämnas av:
Jan Svensson, VD och koncernchef, Investment AB Latour,tel. 0705-77 16 40 eller
Ola Sjölin, Affärsområdeschef Specma Group, tel. 0706-67 24 68.

[HUG#1389939]