Investment AB Latours årsredovisning 2009 är publicerad

Från och med i dag finns Investment AB Latours årsredovisning för
verksamhetsåret 2009 på bolagets hemsida, www.latour.se.

Den tryckta versionen distribueras per post till prenumeranter och aktieägare
som begärt det i denna vecka. Årsredovisningen kan beställas från Latours
hemsida under Investerare och Media/Prenumeration eller per telefon
031-89 17 90. Den engelska versionen beräknas vara klar inom två veckor.

Göteborg den 12 april 2010

INVESTMENT AB LATOUR

Jan Svensson
VD och koncernchef

Upplysningar kan lämnas av:
Jan Svensson, VD och koncernchef, Investment AB Latour, tel. 0705-77 16 40 eller
Anders Mörck, Finans- och ekonomidirektör, Investment AB Latour, tel.
0706-46 52 11