Förändring av det totala antalet röster i Investment AB Latour

Efter genomförda konverteringar av aktier från serie A till serie B i enlighet
med bolagets bolagsordning, bekräftar Latour följande: Per den 30 juni 2010
uppgår bolagets aktiekapital oförändrat till 109 550 000 kronor. Det totala
antalet aktier av serie A uppgår till 12 646 053 aktier och aktier av serie B
118 813 947.
Antalet röster uppgår till 245 274 477.

Göteborg den 30 juni 2010

INVESTMENT AB LATOUR

Jan Svensson
Verkställande direktör

Upplysningar kan lämnas av Jan Svensson, VD, tel. 0705-77 16 40, eller
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11.

 		This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. 
 		The owner of this announcement warrants that: 
 			(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and 
 			(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. 
 		All reproduction for further distribution is prohibited.
 		
 		Source: Investment AB Latour (publ) via Thomson Reuters ONE