Latour förvärvar tillverkare av elektriska ställdon och lyftsystem.

Investment AB Latour har via affärsområdet Latour Industries, förvärvat 100
procent av aktierna REAC AB från Opcon AB.

REAC med säte i Åmål utvecklar, tillverkar och säljer elektriska ställdon och
lyftsystem. Kunderna återfinns framförallt inom området Medical Rehab där REAC
är underleverantör till flertalet av de större tillverkarna av elektriska
rullstolar. Kunderna finns framförallt i Skandinavien, Tyskland, Holland,
Frankrike, Italien och USA. Tillverkningen sker i Åmål och i det danska
dotterbolaget Balle A/S med säte i Herning.

Bolaget med knappt 50 anställda beräknas under 2010 att omsätta cirka 100 Mkr
med en god lönsamhet.

Latour Industries är ett av fyra helägda affärsområden inom Latour med en total
omsättning på drygt 1,2 miljarder kronor. Bolagen inom Latour Industries är
verksamma inom handel av verktygsmaskiner, elverktyg och insatsvaror till trä
och möbelindustrin samt tillverkning av spånavverkande verktyg, låsbrickor,
handverktyg, samt packningar och tätningar.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag med en börsportfölj med ett
marknadsvärde på cirka 10 miljarder kronor och en helägd industri- och
handelsrörelse med en sammanlagd omsättning på cirka 6 miljarder kronor.

Göteborg den 14 september 2010

INVESTMENT AB LATOUR

Jan Svensson
VD och koncernchef

Upplysningar kan lämnas av Jan Svensson, VD Investment AB Latour,
tel. 0705-77 16 40
eller Henrik Johansson, Affärsområdeschef Latour Industries, tel. 0705-17 66 01.

Denna information är sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden.

 This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of 
 Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: 
 (i) the releases contained herein are protected by copyright and 
     other applicable laws; and 
 (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
      originality of the information contained therein. 
     
 Source: Investment AB Latour (publ) via Thomson Reuters ONE