Latour förvärvar Blue Box i Italien

Pressmeddelande

Investment AB Latour förvärvar, via affärsområdet Swegon, samtliga aktier i den
italienska tillverkaren av kylmaskiner, Blue Box. Tillträde sker omgående.

Blue Box, vars huvudkontor ligger utanför Venedig i Italien, är ledande inom
utveckling, produktion och försäljning av kylmaskiner och värmepumpar. Blue Box
koncernen har en årlig omsättning på knappt 50 MEUR, har 250 anställda och
exporterar produkter till 30 länder över hela världen.

Blue Box kompletterar Swegons produktsortiment och stärker Swegons
marknadsposition som unik leverantör av helhetslösningar inom ventilationssystem
och luftkonditionering. På lång sikt innebär förvärvet att Swegon kan addera
fler produkter i sina energieffektiva helhetslösningar. Detta beräknas ge
väsentliga besparingar för kunderna i såväl investeringsskedet som under löpande
drift. Därutöver kompletterar bolagen varandra väl även på marknadssidan. Swegon
kommer successivt att introducera Blue Box produkter genom sin internationella
försäljningsorganisation.

"Blue Box koncernen står för innovativ produktutveckling, hängiven forskning och
utveckling samt hög kvalité och service. Dessa egenskaper matchar våra
kärnvärden och Blue Box koncernen kommer att bli ett utmärkt komplement till
Swegons produktutbud", säger Mats Holmqvist, VD, Swegon AB.

"Swegon är ett internationellt och framgångsrikt bolag med ett starkt varumärke
och marknadsposition. Med en stark ägare kan vi fokusera mer på vår
internationella tillväxt och expansion", kommenterar Severino Veggian, grundare,
Blue Box.

Genom förvärvet tillförs Latour initialt en årsomsättning på cirka 50 MEUR.
Köpeskillingen uppgår till 44 MEUR. Därtill kommer Latours koncernbalansräkning
att konsolidera en finansiell skuld med drygt
9 MEUR avseende verksamhetslokaler i Blue Box som hyrs under ett finansiellt
leasingavtal. Goodwillposten bedöms preliminärt öka med knappt 30 MEUR.

Swegon utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer luftbehandlingsaggregat
samt luftburna och vattenburna klimatsystem till alla typer av byggnader. Swegon
har före förvärvet fyra produktionsenheter, omsätter cirka 2,1 miljarder och har
cirka 1 000 anställda. Försäljning sker via egna säljbolag och partners i 40
länder. Swegons huvudkontor finns i Kvänum, Sverige. Läs mer på Swegons hemsida
www.swegon.com.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag med en börsportfölj med ett
marknadsvärde på ca 10 miljarder kronor och en helägd industri- och
handelsrörelse med en sammanlagd omsättning på ca 6 miljarder kronor. Läs mer på
Latours hemsida www.latour.se.

Göteborg 2010-10-05

INVESTMENT AB LATOUR

Jan Svensson
Verkställande direktör

Upplysningar kan lämnas av Jan Svensson, VD Investment AB Latour, tel.
0705-77 16 40 eller Mats Holmqvist, VD Swegon AB, tel. 0705-53 70 75.

Denna information är sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 5 oktober 2010 kl.08.30.

 This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of 
 Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: 
 (i) the releases contained herein are protected by copyright and 
     other applicable laws; and 
 (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
      originality of the information contained therein. 
     
 Source: Investment AB Latour (publ) via Thomson Reuters ONE