Latour förvärvar tillverkare av industriell täthetskontroll

PRESSMEDDELANDE

Latour förvärvar tillverkare av industriell täthetskontroll

Investment AB Latour har via AVT Industriteknik förvärvat 100 % av aktierna
Kontikab AB.

Kontikab, med säte i Mölndal utvecklar, tillverkar och säljer kundanpassade
maskiner för automatiserad täthetskontroll. Kunderna återfinns över hela världen
inom framförallt fordons-, elkraft- och värmepumpsindustrin. Bolaget har ca 20
anställda och beräknas under 2010 att omsätta ca 25 Mkr.

AVT Industriteknik AB ingår i Stenbergsgruppen, som i sin tur är en del av
Latour Industries, ett av fyra helägda affärsområden inom Latour.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag med en börsportfölj med ett
marknadsvärde på drygt 10 miljarder kronor och en helägd industri- och
handelsrörelse med en sammanlagd omsättning på ca 6,5 miljarder kronor.

Göteborg den 19 oktober 2010

INVESTMENT AB LATOUR

Jan Svensson
Verkställande Direktör

Upplysningar kan lämnas av Henrik Johansson, Affärsområdeschef Latour
Industries, tel 0705-176601 eller Urban Bülow Verkställande Direktör AB Sigfrid
Stenberg, tel 0708-594630.

Denna information är sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden.

 This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of 
 Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: 
 (i) the releases contained herein are protected by copyright and 
     other applicable laws; and 
 (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
      originality of the information contained therein. 
     
 Source: Investment AB Latour (publ) via Thomson Reuters ONE