Latours delårsrapport januari-september 2010

 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 785 (546) Mkr.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 665 (459) Mkr, vilket motsvarar 5,08 (3,49) kronor per aktie.

INDUSTRI- OCH HANDELSRÖRELSEN

Tredje kvartalet

 • Industri- och handelsföretagens orderingång ökade till 1 455 (1 147) Mkr, en ökning med 30 procent justerat för köpta och sålda verksamheter samt valutaeffekter.
 • Industri- och handelsföretagens nettoomsättning uppgick till 1 400 (1 209) Mkr, en ökning med 18 procent justerat för köpta och sålda verksamheter samt valutaeffekter.
 • Rörelseresultatet inom industri- och handelsföretagen ökade till 163 (93) Mkr, en ökning med 74 procent, motsvarande en rörelsemarginal på 11,6 (7,7) procent, för kvarvarande verksamhet.

Januari till september

 • Industri- och handelsföretagens orderingång ökade till 4 448 (3 870) Mkr, en ökning med 18 procent justerat för köpta och sålda verksamheter samt valutaeffekter.
 • Industri- och handelsföretagens nettoomsättning uppgick till 4 231 (3 993) Mkr, en ökning med 9 procent justerat för köpta och sålda verksamheter samt valutaeffekter.
 • Rörelseresultatet inom industri- och handelsföretagen ökade till 412 (238) Mkr, en ökning med 73 procent, motsvarande en rörelsemarginal på 9,7 (6,0) procent, för kvarvarande verksamhet.
 • Latour Industries förvärvar lyft- och ställdonstillverkaren REAC i Åmål.

BÖRSPORTFÖLJEN

 • Börsportföljens värde ökade under niomånadersperioden med 17,8 procent justerat för utdelning. Jämförbart index (SIXRX) ökade med 17,9 procent.

EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Swegon förvärvar kylmaskintillverkaren Blue Box i Italien. Latour Industries förvärvar Kontikab.

Industri- och handelsrörelserna

Resultat och marknad

Trenden med en markant förstärkning av efterfrågan höll i sig även under tredje kvartalet. Orderingången under tredje kvartalet överstiger för jämförbara enheter föregående år med 30 procent justerat för valutaeffekter. Trenden har tidigare varit tydlig i alla affärsområden utom Swegon, som ligger senare i konjunkturcykeln. Sedan i juni är trenden bruten även för Swegon, som därmed borde passerat botten i sin konjunktur.

Ytterligare information
Jan Svensson, VD och koncernchef, tel. 0705-77 16 40.
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11, alternativt 031-89 17 90

Source: Investment AB Latour (publ) via Thomson Reuters ONE