Latour förvärvar tillverkare av spånskärande verktyg för trä- och metallbearbetning.

Investment AB Latour har via affärsområdet Latour Industries, förvärvat 100 % av
aktierna LSAB.

LSAB med säte i Långshyttan har 150 anställda och en årlig omsättning på 150
Mkr. Bolaget bedriver försäljning, tillverkning och service av verktyg för
bearbetning av trä- och metall på marknader i Sverige, Finland, Estland,
Lettland och Ryssland.

Latour Industries bedriver sen tidigare verksamhet inom tillverkning och service
av bearbetningsverktyg inom Fortivagruppen, där bla Woodtechnique ingår. Denna
verksamhet kommer efter förvärvet att integreras i LSAB. "Tillsammans kommer vi
att bli en betydande aktör på den svenska, finska och baltiska marknaden. Med
LSABs serviceorganisation kommer vi att kunna erbjuda våra kunder ett
heltäckande erbjudande samtidigt som vi får tillgång till nya
försäljningskanaler, framförallt i Baltikum och Ryssland. Vårt gemensamma
erbjudande kommer att vara en stor tillgång vid expansion på nya marknader säger
Henrik Johansson, affärsområdeschef på Latour Industries.

Per Vikström, VD och delägare till LSAB kommer att leda den sammanslagna
organisationen. "Genom att vi får tillgång till Latours nätverk och erfarenhet
av internationell expansion kommer vi att kunna fortsätta den starka tillväxt vi
har haft inom LSAB under de senaste tio åren. Vi kommer speciellt på träsidan
med LSABs styrka inom verktyg för kapning och Woodtechniques sortiment för
hyvling och fräsning bli det absolut starkaste aktören på marknaden. Vi ser en
trend mot att fler och fler sågverk integrerar framåt och även erbjuder hyvlade
produkter. Till dessa aktörer kan vi nu erbjuda ett komplett sortiment av
verktyg med tillhörande service."

Latour Industries är ett av fyra helägda affärsområden inom Latour med en total
omsättning på drygt 1,2 miljarder kronor. Bolagen inom Latour Industries är
verksamma inom handel av verktygsmaskiner, elverktyg och insatsvaror till trä
och möbelindustrin samt tillverkning av låsbrickor, handverktyg, elektriska
ställdon och lyftsystem samt packningar och tätningar.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag med en börsportfölj med ett
marknadsvärde på ca 10 miljarder kronor och en helägd industri- och
handelsrörelse med en sammanlagd omsättning på ca 6,5 miljarder kronor.

Göteborg den 10 december 2010

INVESTMENT AB LATOUR

Jan Svensson
Verkställande Direktör

Upplysningar kan lämnas av Henrik Johansson, Affärsområdeschef Latour
Industries, tel 0705-176601.

Denna information är sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden.

 This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of 
 Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: 
 (i) the releases contained herein are protected by copyright and 
     other applicable laws; and 
 (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
      originality of the information contained therein. 
     
 Source: Investment AB Latour (publ) via Thomson Reuters ONE