Förändring av det totala antalet röster i Investment AB Latour

Efter genomförda konverteringar av aktier från serie A till serie B i enlighet
med bolagets bolagsordning, bekräftar Latour följande: Per den 30 december 2010
uppgår bolagets aktiekapital oförändrat till 109 550 000 kronor. Det totala
antalet aktier av serie A uppgår till 12 084 160 aktier och aktier av serie B
119 375 840. Antalet röster uppgår till 240 217 440.

Göteborg den 30 december 2010

INVESTMENT AB LATOUR

Jan Svensson
Verkställande direktör

Upplysningar kan lämnas av Jan Svensson, VD och koncernchef, tel.
0705-77 16 40, eller
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11.

Denna information är sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den
30 december 2010 kl. 08.00.

 This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of 
 Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: 
 (i) the releases contained herein are protected by copyright and 
     other applicable laws; and 
 (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
      originality of the information contained therein. 
     
 Source: Investment AB Latour (publ) via Thomson Reuters ONE