Latour förvärvar återförsäljare i Italien

Investment AB Latour har via Nord-Lock International AB som ingår i
affärsområdet Latour Industries förvärvat Sigma-3 S.r.l. Bolaget som har sitt
säte i Turin är en fristående återförsäljare av Nord-Locks produkter i Italien.
Övertagandet som sker omgående kommer att bidra till Nord-Locks resultat från
start.

Förvärvet är ett led i att förstärka bearbetningen av globala kunder genom egna
försäljningskanaler på industriella nyckelmarknader.

Nord-Lock tillverkar och säljer ett skruvsäkringssystem för kritiska
skruvförband. Tillverkning sker i Mattmar, några mil väster om Östersund.
Försäljningen sker genom egen verksamhet i 15 länder samt genom ett
världsomspännande nätverk av distributörer.
Ca 90 % av tillverkningen går på export.

Latour Industries är ett av fyra helägda affärsområden inom Latour med en total
omsättning på drygt 1,2 miljarder kronor. Bolagen inom Latour Industries är
verksamma inom handel av verktygsmaskiner, elverktyg och insatsvaror till trä
och möbelindustrin samt tillverkning av handverktyg, elektriska ställdon och
lyftsystem samt packningar och tätningar.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag med en börsportfölj med ett
marknadsvärde på ca 11 miljarder kronor och en helägd industri- och
handelsrörelse med en sammanlagd omsättning på ca 6,5 miljarder kronor.

Göteborg den 2 februari 2011

INVESTMENT AB LATOUR

Jan Svensson
Verkställande Direktör

Upplysningar kan lämnas av
Henrik Johansson, Affärsområdeschef Latour Industries, tel 0705-176601 eller
Mikael Helmerson, VD Nord-Lock International AB, tel 0707-53 27 76 .

Denna information är sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden.

 This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of 
 Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: 
 (i) the releases contained herein are protected by copyright and 
     other applicable laws; and 
 (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
      originality of the information contained therein. 
     
 Source: Investment AB Latour (publ) via Thomson Reuters ONE