Bokslutskommuniké 2010

 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 872 (664) Mkr.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 702 (552) Mkr, vilket motsvarar
 • Styrelsen föreslår en ökad utdelning till 3,75 (2,75) kr per aktie.

INDUSTRI- OCH HANDELSRÖRELSEN

Fjärde kvartalet

 • Orderingång ökade till 1 717 (1 331) Mkr, en ökning med 24 procent justerat
 • Nettoomsättning uppgick till 1 760 (1 369) Mkr, en ökning med 24 procent
 • Rörelseresultatet ökade till 162 (102) Mkr, en ökning med 59 procent,
 • Hög förvärvsaktivitet under kvartalet - fyra förvärv tillför drygt 750 Mkr i

Helåret

 • Orderingång ökade till 6 165 (5 201) Mkr, en ökning med 20 procent justerat
 • Nettoomsättning uppgick till 5 991 (5 361) Mkr, en ökning med 13 procent
 • Rörelseresultatet inom industri- och handelsföretagen ökade till 574 (340)

BÖRSPORTFÖLJEN

 • Börsportföljens värde ökade under helåret med 30,3 procent justerat för

EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Affärsområde Latour Industries förvärvar Nord-Locks återförsäljare i Italien.

Industri- och handelsrörelserna

Resultat och marknad

Efterfrågan fortsatte att utvecklas mycket positivt under
fjärde kvartalet för i princip samtliga verksamheter. Det
enda området som fortfarande har det tufft volymmässigt
är affärsenheten Maskinhandel inom Latour Industries.
Orderingången under fjärde kvartalet ökade till 1 717
(1 331) Mkr, vilket innebär en ökning med 24 procent valutajusterat för
jämförbara enheter.

Upplysningar kan lämnas av Jan Svensson, VD och koncernchef, tel.
0705-77 16 40, eller Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel.
0706-46 52 11.

Source: Investment AB Latour (publ) via Thomson Reuters ONE