Latour säljer Autotube

Investment AB Latour har via Specma Hydraulic AB, moderbolag i affärsområde
Specma Group, signerat ett avtal om att sälja 100 procent av aktierna i Autotube
AB till Accent Equity 2008. Affären är bland annat villkorad av godkännande från
svenska konkurrensmyndigheter och förväntas slutföras under mars månad.

Autotube AB är en av Sveriges ledande tillverkare av fordonskomponenter för
luft- och vätskedistribution i tunga fordon och personbilar. Företaget bearbetar
och säljer rör och slang av olika material, och monterar kombinationer av dessa
för leverans direkt till kundernas monteringslinor. Bolaget bedriver verksamhet
i Varberg och Ulricehamn och säljer till ett antal kunder inom fordonsindustrin
i Sverige och på export. Bolaget har drygt 220 anställda och omsatte 357 MSEK
under 2010 med ett rörelseresultat på 21 MSEK.

Försäljningen är en del av Latours kontinuerliga översyn av strukturen på
industri- och handelsrörelsen där antalet affärsområden inför 2010 minskades
från sex till fyra. Nettolåneskulden i Latourkoncernen minskar genom
transaktionen med cirka 160 Mkr.

Göteborg den 1 mars 2011

INVESTMENT AB LATOUR

Jan Svensson, VD och koncernchef

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jan Svensson, VD och koncernchef, Investment AB Latour, tel. 0705-77 16 40 eller
Ola Sjölin, Affärsområdeschef Specma Group, tel. 0706-67 24 68.

Specma Group är ett av fyra helägda affärsområden inom Latour. Bolagen inom
affärsområdet utvecklar, tillverkar och marknadsför applikationsanpassade
hydrauliksystem, ledningskomponenter och hydraulikkomponenter till kunder på den
nordiska marknaden och deras dotterbolag utanför Norden. Kvarvarande verksamhet
i affärsområdet har en årsomsättning på ca 1 100 miljoner kronor.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag med en börsportfölj med ett
marknadsvärde på drygt 10 miljarder kronor och en helägd industri- och
handelsrörelse med en sammanlagd omsättning på ca 6,5 miljarder kronor.

 Denna information är sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den
1 mars 2011 kl. 10.30.

 This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of 
 Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: 
 (i) the releases contained herein are protected by copyright and 
     other applicable laws; and 
 (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
      originality of the information contained therein. 
     
 Source: Investment AB Latour (publ) via Thomson Reuters ONE