Latour och SäkI går samman

Detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i
eller till, USA, Australien, Japan, Kanada, Hong Kong, Nya Zeeland, Schweiz
eller Sydafrika eller något annat land där distribution av detta pressmeddelande
skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att
ytterligare handlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan
åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag. Detta pressmeddelande är
inte ett prospekt utan ett offentliggörande av en föreslagen fusion mellan
Latour och SäkI i enlighet NASDAQ OMX Stockholms regelverk för emittenter.

Klicka på länken nedan för att läsa hela pressmeddelandet.

>> Läs pressinformationen (svenska)

Inbjudan till telefonkonferens

En telefonkonferens där samgåendet presenteras för analytiker och media kommer
att äga rum idag, den 17 mars 2011, kl 10:00 på telefonnummer
+46(0)8 505 598 53. Vid telefonkonferensen deltar Jan Svensson, Anders Mörck,
Mariana Burenstam Linder och Gustaf Douglas.

 This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of 
 Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: 
 (i) the releases contained herein are protected by copyright and 
     other applicable laws; and 
 (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
      originality of the information contained therein. 
     
 Source: Investment AB Latour (publ) via Thomson Reuters ONE