Latour säljer Autotube

Som tidigare informerat så signerade Investment AB Latour via Specma Hydraulic
AB, moderbolag i affärsområde Specma Group, den 1 mars i år ett avtal om att
sälja av 100 procent av aktierna i Autotube AB till Accent Equity 2008. Autotube
AB är en av Sveriges ledande tillverkare av fordonskomponenter för luft- och
vätskedistribution i tunga fordon och personbilar med en omsättning på 357 MSEK
under 2010. Försäljningen är en del av Latours kontinuerliga översyn av
strukturen på industri- och handelsrörelsen där antalet affärsområden inför
2010 minskades från sex till fyra.

Villkoren för affären har nu blivit uppfyllda inklusive godkännande från svenska
konkurrensmyndigheter. Affären slutförs därmed per 31 mars och övertagandet sker
omgående. I och med övertagandet har Investment AB Latour inte kvar någon del av
det som till och med 2009 utgjorde affärsområde "Automotive".

Göteborg den 31 mars 2011

Investment AB Latour

Jan Svensson, VD och koncernchef

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jan Svensson, VD och koncernchef, Investment AB Latour, tel. 0705-77 16 40 eller
Ola Sjölin, Affärsområdeschef Specma Group, tel. 0706-67 24 68.

Specma Group är ett av fyra helägda affärsområden inom Latour. Bolagen inom
affärsområdet utvecklar, tillverkar och marknadsför applikationsanpassade
hydrauliksystem, ledningskomponenter och hydraulikkomponenter till kunder på den
nordiska marknaden och deras dotterbolag utanför Norden. Kvarvarande verksamhet
i affärsområdet har en årsomsättning på ca 1 100 miljoner kronor.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag med en börsportfölj med ett
marknadsvärde på ca 11 miljarder kronor och en helägd industri- och
handelsrörelse med en sammanlagd omsättning på ca 6,5 miljarder kronor.
_______________

Denna information är sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den
31 mars kl. 11.30.

 This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of 
 Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: 
 (i) the releases contained herein are protected by copyright and 
     other applicable laws; and 
 (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
      originality of the information contained therein. 
     
 Source: Investment AB Latour (publ) via Thomson Reuters ONE