Latour förvärvar Denstech

Investment AB Latour har via Latour Industries International förvärvat Denstech
AB. Denstech levererar kvalificerade specialisttjänster inom tätningsteknik till
processindustrin i Skandinavien. Denstech omsätter 30 MSEK och har 18
anställda.

Denstech kommer att ingå i Specma Seals som är marknadsledande inom
tätningsteknik i Sverige. Tillsammans med Denstechs serviceorganisation kommer
Specma Seals att kunna erbjuda kunderna ett helhetsåtagande. Denstechs
skandinaviska verksamhet innebär vidare att Specma Seals verksamhet ges
möjlighet att expandera i Norden.

Göteborg den 19 april 2011

INVESTMENT AB LATOUR

Jan Svensson
Verkställande Direktör

Upplysningar kan lämnas av Henrik Johansson, Affärsområdeschef Latour
Industries, tel 0705-176601.

Specma Seals är en av nio affärsenheter inom Latour Industries International,
som i sin tur är ett av fyra helägda affärsområden inom Latour med en total
omsättning på ca 1,3 miljarder kronor.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag med en börsportfölj med ett
marknadsvärde på ca 11 miljarder kronor och en helägd industri- och
handelsrörelse med en sammanlagd omsättning på ca 6,5 miljarder kronor.

Denna information är sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den
19 april 2011 klockan 15.00.

 This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of 
 Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: 
 (i) the releases contained herein are protected by copyright and 
     other applicable laws; and 
 (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
      originality of the information contained therein. 
     
 Source: Investment AB Latour (publ) via Thomson Reuters ONE