Tillägg till informationsdokumentet avseende fusionen mellan Latour och SäkI offentliggjort

Ett tillägg till informationsdokumentet avseende fusionen mellan
Investmentaktiebolaget Latour (publ) ("Latour") och SäkI AB ("SäkI") har idag
offentliggjorts på Latours webbplats www.latour.se, på SäkIs webbplats
www.saeki.se samt på SEB Enskildas webbplats www.seb.se/prospekt.

För att komma till publicerad information rörande fusionen, klicka på länken
nedan.

http://investors.latour.se/d/20110317SV/

 Göteborg den 6 maj 2011

 Investment AB Latour (publ)

 Jan Svensson

VD och koncernchef

Upplysningar kan lämnas av Jan Svensson, VD och koncernchef, tel.
0705-77 16 40, eller Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel.
0706-46 52 11.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag med en börsportfölj med ett
marknadsvärde på ca 11 miljarder kronor och en helägd industri- och
handelsrörelse
med en sammanlagd omsättning på ca 6,5 miljarder kronor.

Denna information är sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den
6 maj 2011 kl.15.00

 This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of 
 Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: 
 (i) the releases contained herein are protected by copyright and 
     other applicable laws; and 
 (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
      originality of the information contained therein. 
     
 Source: Investment AB Latour (publ) via Thomson Reuters ONE