Bolagsverket lämnar tillstånd att verkställa fusionsplanen mellan Latour och SäkI

För att komma till publicerad information rörande pressmeddelandet, klicka på
länken nedan.

http://investors.latour.se/d/20110317SV/

Göteborg den 27 juni 2011

Investment AB Latour (publ)

Jan Svensson VD och koncernchef

Upplysningar kan lämnas av Jan Svensson, VD och koncernchef, tel. 0705-77 16 40, eller
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11.

 This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: 
 (i) the releases contained herein are protected by copyright and 
     other applicable laws; and 
 (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
      originality of the information contained therein. 
     
 Source: Investment AB Latour (publ) via Thomson Reuters ONE