Latour säljer fastighet

Investment AB Latour (publ) har idag träffat ett avtal om att avyttra sin
fastighet i Högsbo i Göteborg. Fastigheten inrymmer idag verksamhetslokaler för
ett antal av Latours dotterbolag, Latours huvudkontor och även lokaler till ett
antal externa hyresgäster.

Försäljningen är ett naturligt steg för Latour. Att äga och förvalta fastigheter
som inte är helt nödvändiga för den egna rörelsen är inte en central del av
Latours affärsverksamhet. Avyttringen innebär att Latour frigör 110 Mkr i
likvida medel och skapar ett ökat investeringsutrymme med samma belopp. Latours
löpande resultat i den helägda rörelsen påverkas inte. Försäljningen medför en
realisationsvinst för Latourkoncernen på 75 Mkr.

Göteborg den 1 juli 2011

Investment AB Latour (publ)

Jan Svensson, VD och koncernchef

För ytterligare information vänligen kontakta: Jan Svensson, VD och koncernchef,
Investment AB Latour, tel. 0705-77 16 40 eller Anders Mörck, CFO tel.
0706-46 52 11.

Investment AB Latour (publ) är ett blandat investmentbolag med en börsportfölj
med ett marknadsvärde på drygt 14 miljarder kronor (inklusive SäkIs portfölj)
och en helägd industri- och handelsrörelse med en sammanlagd omsättning på ca 7
miljarder kronor.

 This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of 
 Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: 
 (i) the releases contained herein are protected by copyright and 
     other applicable laws; and 
 (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
      originality of the information contained therein. 
     
 Source: Investment AB Latour (publ) via Thomson Reuters ONE