Latour förvärvar bolag inom avancerade skruvsäkringsapplikationer

Investment AB Latour (publ) förvärvar genom Nord-Lock International AB, det
amerikanska bolaget Superbolt Inc och det schweiziska bolaget Swiss P&S
Vorspannssysteme AG. Övertagande sker omedelbart.

Sedan 1984 erbjuder Superbolt och P&S Vorspannsysteme  högkvalitativa produkter
för kritiska skruvsäkringsapplikationer. Bolagen, som totalt sysselsätter 120
personer, ligger i Pittsburgh, USA och St Gallenkappel, Schweiz. Produkterna
används i tung industri såsom offshore, energi och gruvdrift. De förvärvade
bolagen har ägts och drivits som två separata enheter, men erbjuder marknaden
samma produkter.

Förvärven kommer att sammanföra två av de mest innovativa och pålitliga
skruvsäkringsteknikerna, och resultera i ett brett sortiment av produkter för
krävande applikationer.

"Vi vill erbjuda våra kunder världsledande lösningar för skruvsäkring, baserade
på high-end produkter och kompetens", säger Mikael Helmerson, VD för Nord-Lock
International. "Detta är en stor dag, inte bara i Superbolt och P&S
Vorspannsystemes historia utan även för Nord-Lock och vi har stora förväntningar
på vår nya gemensamma framtid".

Robert Steinbock, VD för Superbolt fortsätter "Synergierna mellan Nord-Lock och
Superbolt är större än något annat bolag vi har övervägt att gå ihop med".
Allan Steinbock, vice VD, och Robert är entusiastiska över potentialen och
möjligheterna för koncernen att möta kundernas skruvsäkringsbehov. Roman
Germann, VD för P&S, avslutar "Nord-Lock och Superbolt är verksamma inom samma
sektorer och våra produkter används ofta i samma krävande förhållanden. Men i
mina ögon finns det ingen konkurrens mellan våra respektive produkter, och det
tillför en hel del kundvärde att ha båda lösningarna under samma tak.

Ledningsgrupperna för de tre företagen är överens om att alla kommer att gynnas
av förvärvet. "Att samla vår skruvsäkringskompetens till en och samma
organisation kommer att göra oss unika i branschen. Det faktum att Nord-Lock ägs
av Latourkoncernen ger företagen en stabil grund och finansiering som gör att vi
kan fortsätta vår framgångsrika tillväxt ", säger Mikael Helmerson.

Med förvärvet sysselsätter Nord-Lock sammanlagt 320 personer. Företaget är
representerat i 16 länder med ett nätverk av försäljningspartners och
distributörer runt om i världen. Läs mer på www.nord-lock.com. De förvärvade
enheterna har en årlig omsättningstakt på drygt 200 Mkr och en mycket god
lönsamhet. Förvärvet ökar Latours nettoskuld med cirka 300 MSEK.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag som har en börsportfölj med
ett marknadsvärde på cirka 14 miljarder kronor (inklusive SäkI) och en helägd
industri- och handelsrörelse med en sammanlagd omsättning på cirka 7 miljarder
kronor. Läs mer på www.latour.se.

Göteborg 2011-08-04

Investment AB Latour (publ)

Jan Svensson, VD och koncernchef

För mer information vänligen kontakta:
Henrik Johansson, VD, Latour Industries AB, tel. +46 705 17 66 01 eller
Mikael Helmerson, VD, Nord-Lock International AB, tel. +46 707 53 27 76

 This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of 
 Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: 
 (i) the releases contained herein are protected by copyright and 
     other applicable laws; and 
 (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
      originality of the information contained therein. 
     
 Source: Investment AB Latour (publ) via Thomson Reuters ONE