Latour avyttrar handelsbolag inom maskinhandel

Investment AB Latour (publ) har via affärsområdet Latour Industries, avyttrat
100 procent av aktierna i Stenbergsgruppen.

AB Sigfrid Stenbergs med säte i Nässjö och med dotterbolagen Flextek A/S och
Flextek Oy bedriver försäljning och service av verktygsmaskiner för
metallbearbetning på den svenska, danska och finska marknaden. Gruppen har
knappt 130 anställda och en årsomsättning på
ca 350 Mkr.

Köpare är J2L Holding som ägs av Louise och Johan Lindh. J2L äger sedan tidigare
Diesel Motor Nordic som representerar Deutz AG och MWM AG på den svenska och
danska marknaden.

Försäljningen minskar Latours nettoskuld med 125 Mkr, inklusive förväntade
tilläggsköpeskillingar. AB Sigfrid Stenbergs dotterbolag AVT som tillverkar
maskin och automationslösningar ingår inte i försäljningen utan kommer ligga
kvar som ett dotterbolag till Latour Industries. AVT har för närvarande en
årsomsättningstakt på 70 Mkr.

Göteborg den 29 augusti 2011

INVESTMENT AB LATOUR (publ)

Jan Svensson
Verkställande Direktör

Upplysningar kan lämnas av:
Henrik Johansson, Affärsområdeschef Latour Industries, tel 0705-176601.

Latour Industries är ett av fyra helägda affärsområden inom Latour med en total
omsättning på
ca 1,7 miljarder kronor. Bolagen inom Latour Industries är verksamma inom handel
av elverktyg och insatsvaror till trä och möbelindustrin samt tillverkning av
skruvförband, handverktyg, elektriska ställdon och lyftsystem samt packningar
och tätningar.

Investment AB Latour (publ) är ett blandat investmentbolag med en börsportfölj
med ett marknadsvärde på ca 12 miljarder kronor och en helägd industri- och
handelsrörelse med en sammanlagd omsättning på ca 7 miljarder kronor.

 This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of 
 Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: 
 (i) the releases contained herein are protected by copyright and 
     other applicable laws; and 
 (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
      originality of the information contained therein. 
     
 Source: Investment AB Latour (publ) via Thomson Reuters ONE