FLAGGNINGSMEDDELANDE

Investment AB Latour (publ) ("Latour") har accepterat det publika budet
("Budet") på Niscayah Group AB (publ) ("Niscayah") från Stanley Black & Decker,
Inc

Genom att Stanley Black & Decker nu fullföljer sitt offentliga bud på Niscayah,
har Latour idag avyttrat 12 642 600 A-aktier samt 28 437 500 B-aktier
motsvarande 11,25 % av kapital och 29,82 % av röster. Härefter har Latour inte
längre något innehav i Niscayah.

Köpeskillingen uppgår till 18 kronor per aktie motsvarande drygt 739 Mkr.
Likviddag beräknas bli den 9 september 2011.

Göteborg den 5 september 2011

Investment AB Latour (publ)

Jan Svensson
VD och koncernchef

Upplysningar kan lämnas av Jan Svensson, VD och koncernchef, tel.
0705-77 16 40, eller
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11.

Denna information är sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den
5 september 2011 kl. 08.30.

 This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of 
 Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: 
 (i) the releases contained herein are protected by copyright and 
     other applicable laws; and 
 (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
      originality of the information contained therein. 
     
 Source: Investment AB Latour (publ) via Thomson Reuters ONE