FLAGGNINGSMEDDELANDE - Latour har ökat ägandet i HMS Networks AB (publ)

Investment AB Latour (publ) har ökat i ägandet i HMS Networks AB (publ). Ägandet
uppgår nu till 2 247 646 aktier motsvarande 20,15 procent av kapital och röster.

Göteborg den 5 september 2011

Investment AB Latour (publ)

Jan Svensson
VD och koncernchef

Upplysningar kan lämnas av Jan Svensson, VD och koncernchef, tel.
0705-77 16 40, eller
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11.

Denna information är sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den
5 september 2011 kl. 09.00.

 This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of 
 Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: 
 (i) the releases contained herein are protected by copyright and 
     other applicable laws; and 
 (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
      originality of the information contained therein. 
     
 Source: Investment AB Latour (publ) via Thomson Reuters ONE