Latour förvärvar verktygssliperi i Nybro

Investment AB Latour har via LSAB förvärvat LH-Slip i Nybro. LSAB är en del av
affärsområdet Latour Industries.

LSAB med huvudkontor i Långshyttan har 230 anställda och en årlig omsättning på
350 miljoner kronor. Bolaget bedriver försäljning, tillverkning och service av
verktyg för bearbetning av trä- och metall på marknader i Sverige, Danmark,
Finland, Estland, Lettland och Ryssland.

LSAB ägde redan innan transaktionen 9,9 procent i LH-Slip och bolagen har sedan
flera år haft ett tätt samarbete, framförallt kring service av kunder inom
träbearbetningssegmentet. Då nuvarande ägare stod inför ett generationsskifte
var det naturligt att LSAB tog över verksamheten. LH Slip har 7 anställda och en
årlig omsättning på ca 7 miljoner kronor.

Göteborg den 24 november 2011

INVESTMENT AB LATOUR

Jan Svensson

Verkställande Direktör

Upplysningar kan lämnas av Per Vikström, VD, LSAB, tel 0706-776580 eller
Henrik Johansson, Affärsområdeschef Latour Industries, tel 0705-176601.

Latour Industries är ett av fyra helägda affärsområden inom Latour med en total
omsättning på 1,6 miljarder kronor. Förutom LSAB är bolagen inom Latour
Industries verksamma inom handel av elverktyg och insatsvaror till trä och
möbelindustrin samt tillverkning av skruvförbandsprodukter, handverktyg,
elektriska ställdon och lyftsystem samt packningar och tätningar.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag med en börsportfölj med ett
marknadsvärde på ca 12 miljarder kronor och en helägd industrirörelse med en
sammanlagd årsomsättning på ca 7 miljarder kronor.

 This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of 
 Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: 
 (i) the releases contained herein are protected by copyright and 
     other applicable laws; and 
 (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
      originality of the information contained therein. 
     
 Source: Investment AB Latour (publ) via Thomson Reuters ONE