Latour förvärvar 15,5 procent av aktierna i Tomra Systems

Investment AB Latour (publ) har förvärvat 23 000 000 aktier i Tomra Systems ASA,
motsvarande 15,5 procent av såväl röster som kapital. Priset för aktierna uppgår
till NOK 38,50 per aktie, vilket motsvarar ca 1 040 MSEK.

"Tomra kommer att ingå som ett långsiktigt innehav i Latours börsportfölj. Tomra
är verksamt inom sortering och återvinning, områden som vi bedömer har en god
potential för stabil och långsiktig internationell tillväxt. Detta gör att Tomra
passar bra in i Latours portfölj och önskan att växa internationellt" säger Jan
Svensson, VD och koncernchef i Latour.

Tomra Systems ASA är ett norskt börsnoterat företag som 2010 omsatte 3,5
miljarder NOK med mycket god lönsamhet. Bolaget har drygt 2 000 anställda och
finns i dag representerat på mer än 50 marknader världen över. Tomras verksamhet
delas in i tre verksamhetsom-råden som alla bygger på tekniker för optisk
igenkänning. För den bredare allmänheten är Tomra mest känt för sina
insamlingsautomater för pantflaskor och burkar i livsmedelsbutiker-
na. Andra områden för Tomras applikationer är sortering inom
livsmedelsproduktion, gruv-
näring och återvinning.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag med en börsportfölj som före
Tomra-förvärvet hade ett marknadsvärde på ca 12 miljarder SEK och en helägd
industrirörelse med en sammanlagd omsättning ca 7 miljarder SEK.

Göteborg den 5 december 2011

Investment AB Latour (publ)

Jan Svensson
VD och koncernchef

För ytterligare information kontakta:
Jan Svensson, VD och koncernchef, telefon +46 705 771 640
Andreas Örje Wellstam, affärsutveckling Latour, telefon +46 727 300 761

Informationen är sådan som Latour skall offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5
december 2011 kl. 19.00.

 This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of 
 Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: 
 (i) the releases contained herein are protected by copyright and 
     other applicable laws; and 
 (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
      originality of the information contained therein. 
     
 Source: Investment AB Latour (publ) via Thomson Reuters ONE