Investment AB Latour (publ) : Pressmeddelande

Förändring av det totala antalet röster i Investment AB Latour

Efter genomförda konverteringar av aktier från serie A till serie B i enlighet
med bolagets
bolagsordning, bekräftar Latour följande: Per den 30 december 2011 uppgår
bolagets aktiekapital oförändrat till 133 300 000 SEK (beloppet är avrundat till
heltal kronor). Det totala antalet aktier av serie A uppgår till 11 952 522
aktier och aktier av serie B 148 007 478. Antalet röster uppgår till
267 532 698.

Göteborg den 30 december 2011

INVESTMENT AB LATOUR

Jan Svensson
VD och koncernchef

Upplysningar kan lämnas av Jan Svensson, VD och koncernchef, tel.
0705-77 16 40, eller
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11.

Denna information är sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den
30 december 2011
 kl. 08.00.

 This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of 
 Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: 
 (i) the releases contained herein are protected by copyright and 
     other applicable laws; and 
 (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
      originality of the information contained therein. 
     
 Source: Investment AB Latour (publ) via Thomson Reuters ONE