Årsredovisning 2011

Latours årsredovisning för 2011 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.latour.se samt i bifogad fil.

Den tryckta versionen distribueras per post till prenumeranter och aktieägare som begärt det i början av vecka 15.
Årsredovisningen kan beställas från Latours hemsida under Investor Relations eller per telefon 031-89 17 90. Den engelska versionen beräknas vara klar vecka 16.

Göteborg den 22 mars 2012

Investment AB Latour (publ)

Jan Svensson

VD och koncernchef

För ytterligare information kontakta:
Jan Svensson, VD och koncernchef, Investment AB Latour, tel. 0705-77 16 40 eller
Anders Mörck, Finans- och ekonomidirektör, Investment AB Latour, tel. 0706-46 52 11