Latour skapar långsiktigt värde

Latour är investmentbolaget som investerar i företag med egna produkter och en stor utvecklingspotential som baseras på viktiga globala megatrender för att skapa ett långsiktigt hållbart värde för sina aktieägare.

Totalavkastning
2020
7,1 %
Börsvärde
Substansvärde
Q3/19
81 Mdr kr
Aktien
-

Kalender

 • 14 februari, 2020
  Bokslutskommuniké 2019
 • 28 april, 2020
  Delårsrapport januari - mars 2020
 • 11 maj, 2020
  Årsstämma
 • 20 augusti, 2020
  Delårsrapport januari - juni 2020
 • 05 november, 2020
  Delårsrapport januari - september 2020
Helägda industrirörelsen, 2018 Omsättning, Mkr Rörelseresultat Rörelsemarginal, % Antal anställda
2 407 375 15,6 821
2 756 190 6,9 1 412
1 309 397 30,3 542
5 136 514 10 2 293
Totalt 11 608 1 477 12,5 5 068
Börsportfölj, 2019-09-30 Antal aktier Ansk. värde (Mkr) Börskurs (kr) Börsvärde (Mkr)
15 806 809 2 113 130 2 055
105 495 729 1 697 219 23 114
78 410 480 1 566 53 4 179
12 109 288 250 127 1 538
10 538 487 306 117 1 231
39 732 600 1 081 151 5 992
32 622 480 479 280 9 121
39 000 000 2 000 262 10 235
18 060 000 397 100 1 797
Totalt 9 889 59 262