Latour skapar långsiktigt värde

Latour är investmentbolaget som investerar i företag med egna produkter och en stor utvecklingspotential som baseras på viktiga globala megatrender för att skapa ett långsiktigt hållbart värde för sina aktieägare.

Totalavkastning
2020
-16,0 %
Börsvärde
Substansvärde
Q4/19
87 Mdr kr
Aktien
-

Kalender

 • 28 april, 2020
  Delårsrapport januari - mars 2020
 • 11 maj, 2020
  Årsstämma
 • 20 augusti, 2020
  Delårsrapport januari - juni 2020
 • 05 november, 2020
  Delårsrapport januari - september 2020
Helägda industrirörelsen, 2019 Omsättning, Mkr Rörelseresultat Rörelsemarginal, % Antal anställda
2 896 412 14,2 885
3 079 257 8,3 1 471
1 448 411 28,4 594
5 986 717 12 2 454
Totalt 13 738 1 819 13,3 5 882
Börsportfölj, 2019-12-31 Antal aktier Ansk. värde (Mkr) Börskurs (kr) Börsvärde (Mkr)
15 806 809 2 113 140 2 207
105 495 729 1 697 219 23 104
82 118 480 1 787 60 4 886
12 109 288 250 173 2 092
10 538 487 306 134 1 416
39 732 600 1 081 162 6 417
32 622 480 479 361 11 783
39 000 000 2 000 295 11 487
18 060 000 397 121 2 182
Totalt 10 110 65 574